Índia Arbitratge Advocats

Aplicació per a la creació de banda arbitral premi

Arbitratge i Conciliació Acte, Índia Arbitratge Advocats, Procediment Arbitral en L'índia, l'Arbitratge Reclamació, Internacional i mercantil d'arbitratge de l'Índia, el nomenament d'arbitratge, d'oposició en el procediment arbitral, comptador de reclamació en l'arbitratge, l'execució de arbitral premi, la liquidació de l'arbitratge i jurisdicció en l'arbitratge, la Limitació de la mediació, previ avís a nomenar àrbitres, arbitratge clàusula en el conveni o contracte

(a) el demandant no pot comunicar-se la seva declaració de reclamació, de conformitat amb la subsecció de l'article, el tribunal arbitral ha de resoldre el procediment (b) el demandat no pot comunicar-se la seva declaració de defensa, de conformitat amb la subsecció de l'article, el tribunal arbitral ha de continuar el procediment, sense el tractament que el fracàs en si mateix com un ingrés de l'al·legació de l'al·legació pel drethavent (c) un partit no apareixen una oral per escoltar o per produir proves documentals tribunal arbitral pot continuar el procediment i fer les arbitral premi en la prova abans que Qualsevol estranger premi que seria exigible en aquest Capítol, ha de ser tractada com a vinculant per a tots els efectes en les persones com entre els quals es va fer, i poden per tant ser confiat per qualsevol de les persones per mitjà de defensa, de deixar o d'una altra manera en qualsevol procediment legal a l'Índia i les referències en aquest Capítol per a fer complir a l'estranger premi, s'entendrà que inclou referències a la presentació d'un premi.

On el Tribunal està satisfet que els estrangers premi és exigible en virtut d'aquest Capítol, el premi serà considerat com un decret del Tribunal Cap de segon recurs ha de mentir a partir d'una ordre aprovada en apel·lació en aquest apartat, però res en aquesta secció afecta o treure qualsevol dret a recórrer al Tribunal Suprem. als efectes d'aquest apartat, i la Limitació Acte, (trenta-sis de), un arbitratge es considera iniciada en la data a què fa referència l'apartat. On hi ha un conveni arbitral per presentar futur litigis a arbitratge estableix que qualsevol reclamació per que l'acord s'aplica ha de ser rebutjades en menys alguns passos per iniciar procediment arbitral es pren en un temps que fixa el conveni, i la controvèrsia es planteja que l'acord s'aplica, el Tribunal, si és de l'opinió que, en les circumstàncies del cas indeguda de les dificultats d'altra manera seria causat, i malgrat que el temps de manera fixa ha caducat, pot en aquests termes, si s'escau, com la justícia del cas, pot requerir, ampliar el temps per a aquest període com ho consideri adequat. On el Tribunal ordena que laude arbitral i execució de ser deixar de banda, el període comprès entre l'inici de l'arbitratge i la data de l'ordre de la Cort serà exclosa en còmput del temps prescrit per les limitacions de la Llei, de (de), per l'inici del procediment (incloent-hi l'arbitratge), amb el respecte a la diferència tan presentades. Sense perjudici de tot el que es conté en un altre lloc en aquesta Part o en qualsevol altra llei per al temps de la seva entrada en vigor, on amb respecte a un conveni d'arbitratge qualsevol aplicació en aquesta Part s'ha fet en un Jutjat, que el Tribunal només ha de tenir jurisdicció sobre divuit el procediment arbitral i totes les aplicacions que es derivin d'aquest acord i el procediment arbitral es va fer en aquell Tribunal i en cap altre Tribunal. Recórrer a un Tribunal contra el laude arbitral i execució pot ser feta només per una aplicació per a destinar aquest premi, d'acord amb la subsecció i l'apartat (ii) que el conveni arbitral no és vàlid en dret a què les parts han sotmès aquest o, a falta d'indicació al respecte, en virtut de la llei per al temps de la seva entrada en vigor o (iii) la festa de fer la sol·licitud no va ser atesa la correcta notificació de la designació d'un àrbitre o de la arbitral procediment o en cas contrari no pot presentar el seu cas, o (iv) la arbitral premi tracta d'un conflicte no contempla o no caure en els termes de la remissió a un arbitratge, o que conté les decisions sobre les qüestions més enllà de l'abast de la la submissió a arbitratge: Sempre que, si les decisions en matèria sotmesa a arbitratge es poden separar aquestes de manera no presentar-se, només a la part de la arbitral premi que conté decisions en els aspectes no sotmesos a l'arbitratge es poden deixar de banda o (v) la composició del tribunal arbitral o el procediment arbitral no estava d'acord amb l'acord de les parts, llevat que l'acord estava en conflicte amb una dotació d'aquesta Part de la qual les parts no derogate, o, a falta d'aquest acord, no estava d'acord amb aquesta Part o (i) l'objecte de la controvèrsia no és capaç de liquidació mitjançant arbitratge en virtut de la llei per al temps de la seva entrada en vigor, o Explicació. -Sense perjudici de la generalitat de sub-clàusula (ii), es fa declarat, per evitar qualsevol tipus de dubte, que un premi en conflicte amb la política pública de l'Índia si la realització de l'premi va ser induïda o afectats pel frau o corrupció o era una violació de l'article o secció. Una aplicació per a la creació de banda no es poden fer després de tres mesos han transcorregut des de la data en què moren partit de fer que l'aplicació havia rebut la arbitral indemnització o, si la sol·licitud s'havia fet sota la secció, a partir de la data en que la sol·licitud havia arc disposat pel tribunal arbitral: Sempre que si el Tribunal està satisfet que el sol·licitant va ser impedit per causa suficient de fer la sol·licitud dins el termini de tres mesos es pot entretenir a l'aplicació en un altre període de trenta dies, però no després.

En virtut d'una aplicació sota la subsecció, el Tribunal de maig, on sigui oportú i així és sol·licitat per una de les parts, adjourn el procediment durant un període de temps determinat per tal de donar tribunal arbitral una oportunitat de continuar el procediment arbitral o prendre qualsevol altra acció com en l'opinió del tribunal arbitral a eliminar les causes d'deixant de banda el arbitral premi.

El procediment arbitral ha de ser resolt per la final arbitral premi o mitjançant una ordre del tribunal arbitral sota la subsecció tribunal arbitral ha d'emetre una ordre per a la resolució del procediment arbitral on- (a) el demandant es retira la seva reclamació, llevat que el demandat objectes de l'ordre i el tribunal arbitral reconeix un interès legítim per la seva part, l'obtenció d'una liquidació final de la disputa, (b) les parts d'acord sobre la resolució del procediment, o (c) tribunal arbitral considera que la continuació del procediment té per a qualsevol altre mason convertit en innecessària o impossible. de conformitat amb l'apartat trenta-tres i sub-secció de l'article, el mandat del tribunal arbitral ha de resoldre amb la resolució del procediment arbitral. no és incompatible amb un conveni arbitral per un tribunal arbitral per fomentar la liquidació de la disputa i, amb l'acord de les parts, el tribunal arbitral pot utilitzar la mediació, la conciliació o altres procediments en qualsevol moment durant el procediment arbitral per fomentar la liquidació.

Quan estrangers premi vinculant

Si, durant el procediment arbitral, les parts resoldre la controvèrsia, el tribunal arbitral ha de resoldre el procediment i, si se sol·liciten per les parts i no objectada pel tribunal arbitral, registre morir acord en forma de laude arbitral i execució en termes acordats.

Am arbitral premi en termes acordats s'ha de fer de conformitat amb l'apartat trenta-un i s'ha de fer constar que es tracta d'una arbitral premi.

del laude arbitral i execució en termes acordats tindran el mateix estatus i efecte com qualsevol altre arbitral premi a la substància de la controvèrsia.

A, (Soterrani), de Defensa de la Colònia, Nova Delhi, També A, Laxman Lloc, Gireu a Sarkar Bloc, Vikas Marg, més nítida, Delhi, Telèfon, mob.

Recórrer a un Tribunal contra el laude arbitral i execució pot ser feta només per a una aplicació.

Qualsevol estranger premi que seria exigible en aquest Capítol, ha de ser tractada com a vinculant per a tots.

Lloc de l'arbitratge.

Les parts són lliures d'acord en el lloc de l'arbitratge.

Incompliment de qualsevol acord a què es refereix.

no és incompatible amb un conveni arbitral per un tribunal arbitral per fomentar la liquidació de les d'. Poder per referir parts a l'arbitratge en què hi ha un conveni arbitral.

Una autoritat judicial, abans de que una acció.

Declaracions de reivindicació i defensa. Dins del termini acordat per les parts o a la que determini el arbitral tribune. La Limitació de la Llei de (de), regirà a arbitratges que s'aplica a les actuacions en el tribunal.

Conveni arbitral.

En aquesta Part, 'arbitratge acord mitjançant un contracte per a les parts de sotmetre's a intervenir. Sense perjudici de tot el que es conté en un altre lloc en aquesta Part o en qualsevol altra llei per al temps de la seva entrada en vigor, on l'enginy. Què és L'arbitratge. Significat de l'Arbitratge: l'Arbitratge, una forma alternativa de resolució de conflictes (ADR), és una tècnica per l'.